Barack Obama

Eurooppa ja Amerikka — Yhdessä kohti tulevaisuutta

Tänä viikonloppuna Lissabonissa pidettävät NATOn sekä Yhdysvaltain ja  EU:n huippukokoukset tuovat minut Eurooppaan kuudetta kertaa presidenttikaudellani, mistä olen ylpeä.   Siinä heijastuu Amerikan ulkopolitiikan pysyvä totuus – suhteemme eurooppalaisiin liittolaisiin ja kumppaneihin on kulmakivi suhteessamme muuhun  maailmaan ja tämä suhde toimii globaaliin yhteistyön vauhdittajana.

Yhdysvaltain ja Euroopan näkemykset arvoista, eduista, puolustuskyvystä ja tavoitteista ovat läheisemmät kuin minkään muiden alueiden.  Maailman merkittävimpänä taloussuhteena transatlanttinen kauppa ylläpitää miljoonia työpaikkoja Yhdysvalloissa ja Euroopassa ja muodostaa perustan purkimyksellemme tukea  taloudellista elpymistä maailmanlaajuisesti. 

Demokraattisten valtioiden liittona NATO turvaa kollektiivisen puolustuksemme ja auttaa vahvistamaan nuoria demokratioita. Eurooppa ja Yhdysvallat työskentelevät yhdessä  ydinaseiden leviämisen ehkäisemiseksi,  Lähi-idän rauhanprosessia edistämiseksi ja ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Yhdysvallat ja Eurooppa työskentelevät päivittäin yhdessä terrorismin ehkäisemiseksi ja kansalaistemme turvallisuuden takaamiseksi, mistä osoituksena ovat Euroopassa äskettäin annettu terrorismivaroitus sekä epäonnistuneet yritykset räjäyttää Yhdysvaltoihin matkalla olleita rahtilentoja.

Yksinkertaisesti sanottuna olemme toistemme läheisimmät kumppanit. Eurooppa ja Yhdysvallat eivät  pysty selviämään aikamme haasteista ilman toisiaan.  Nämä huippukokoukset ovat siten mahdollisuus syventää yhteistyötämme entisestään ja varmistaa, että NATO  – historian menestyksekkäin liittouma – on  yhtä merkittävä tällä vuosisadalla kuin viime vuosisadallakin.  Siksi Lissabonissa puhutaan hyvin monista asioista.

 

Ensinnäkin, Afganistanissa voimme yhdistää ponnistuksemme vastuun siirtämiseksi afganistanilaisille samalla kun jatkamme tukeamma Afganistanin kansalle.

NATO-johtoinen koalitio Afganistanissa koostuu 48 maasta. Siihen kuuluu joukkoja kaikista 28 NATO-maasta sekä 40 000 liittolais- ja kumppanuusmaiden sotilasta, joiden palvelusta ja uhrauksia kunnioitamme.  Yhteistyömme on tärkeää, jotta terroristeilta  pystytään eväämään turvapaikka samalla kun afganistanilaisten elämänlaatua parannetaan. Koalition joukkoja on lisätty kahden viime vuoden aikana ja meillä on vihdoin strategia ja tarvittavat resurssit talibanien etenemisen pysäyttämiseksi, kapinallisten tukikohtien murtamiseksi,  paikallisten turvallisuusjoukkojen kouluttamiseksi ja  Afganistanin väestön avustamiseksi.

Lissabonin huippukokouksessa  yhdistämme ponnistuksemme niin, että voimme alkaa siirtää turvallisuusvastuuta afgaaneille itselleen ensi vuoden alussa ja ryhtyä toteuttamaan presidentti Karzain asettamaa tavoitetta, jonka mukaan Afganistanin joukot ottavat päävastuun turvallisuudesta koko maassa vuoden 2014 loppuun mennessä.  Ja vaikka Yhdysvaltain vetäytyminen ja joukkojen vähennykset alkavat heinäkuussa, NATO  – samoin kuin Yhdysvallat – voi solmia kestävän kumppanuussuhteen Afganistanin kanssa korostaen, että afganistanilaisten noustessa maansa turvallisuustilanteen johtoon heitä ei jätetä yksin.

Afganistanin tilanteen parantuessa NATO muuttuu samaan aikaan itse Lissabonissa hyväksymällä uuden strategisella konseptin, missä määritellään tarvittavat valmiudet ja yhteistyökumppanit tämän vuosisadan uusien turvallisuusuhkien torjumiseen.  Tämän perustana on liittoutumamme kulmakiven vahvistaminen eli Artikla 5, jonka mukaan hyökkäys yhtä liittolaistamme vastaan merkitsee hyökkäystä kaikkia vastaan. 

Jotta tällä sitoumuksella on merkitystä, meidän on vahvistettava kaikkia puolustuskykyymme osia,  joita tarvitaan kansalaistemme suojelemiseen ja  tulevaisuuden tehtäviin valmistautumiseen.  Perinteisten aseiden ja joukkojen modernisoinnin lisäksi meidän on tehostettava  NATOn komentorakenteita, investoitava tekniikkaan, jonka avulla liittouman joukot voivat ryhtyä operaatioihin  ja toimia tehokkaasti yhdessä sekä kehitettävä puolustustamme uusia uhkia, kuten tietoverkkohyökkäyksiä vastaan.

NATO tarvitsee myös alueellisen ohjuspuolustuksen vastaamaan ballististen ohjusten aiheuttamaan todelliseen ja kasvavaan uhkaan. Viime vuonna julkistamani Euroopan ohjustuspuolustusohjelma luo vahvan ja tehokkaan puolustuksen Euroopan alueelle ja väestölle sekä Yhdysvaltain joukoille. Lisäksi se luo pohjan yhteistyön lisäämiselle – antamalla kaikille liittokunnan jäsenille oman toiminta-alueen, parantamalla liittolaistemmme turvallisuutta ja ja luomalla mahdollisuuden yhteistyön lisääämisen  Venäjän kanssa,  jota ballistiset ohjukset myös uhkaavat.

 

Lisäksi voimme tehdä työtä luodaksemme olosuhteet ydinaseiden vähentämiselle siirtyäksemme kohti Prahassa viime vuonna linjaamaani visiota – ydinaseetonta maailmaa. Mutta niin kauan kuin ydinaseita on olemassa NATOn tulee säilyä ydinaseliittoumana. Olen myös tehnyt selväksi, että Yhdysvallat ylläpitää turvallista ja tehokasta  ydinasearsenaalia pelotteena ja liittolaistemme puolustuksen turvaamiseksi.

Lissabonissa voimme jatkaa suhteiden kehittämistä  NATOon kuulumattomien maiden kanssa, mikä  tekee puolustusliitosta globaalin turvallisuuden kulmakiven. Meidän tulee pitää ovi auki eurooppalaisille NATO-jäsenyyden vaatimukset täyttäville demokratioille.  Meidän on syvennettävä yhteistyötä NATOn vahvuuksia täydentävien organisaatioiden kanssa, joita ovat EU,  YK  ja Euroopan turva- ja yhteistyöjärjestö ETYJ.   Presidentti Dmitri Medvedevin osallistuminen NATOn ja Venäjän yhteistyöneuvoston huippukokoukseen antaa mahdollisuuden palata käytännön NATO-Venäjä-yhteistyöhön, joka hyödyttää molempia osapuolia.

Yhdysvallat ja Venäjä ovat uudistaneet suhteensa ja samoin voivat tehdä NATO ja Venäjä. Lissabonissa voimme tehdä selväksi, että NATO näkee Venäjän kumppanina, ei vihollisena. Voimme syventää yhteistyötämme Afganistanissa, huumeiden vastaisessa taistelussa ja  2000-luvun turvallisuushaasteiden kohtaamisessa  -  ydinaseiden leviämisestä väkivaltaisten äärimmäisyysliikeiden leviämiseen.  Ja aloittamalla yhteistyön ohjuspuolustuksessa voimme muuttaa entisen kiistanaiheen yhteistyön lähteeksi yhteistä uhkaa vastaan.

Eurooppalaiset ja amerikkalaiset ovat seisseet rinnakkain yli kuuden vuosikymmenen ajan sillä yhteistyömme suojelee etujamme ja vapauksiamme, joita demokraattisina yhteisöinä arvostamme.  Maailman muuttuessa myös NATO on muuttunut ja liittoutumastamme on tullut vahvempi, turvallisempi ja varakkaampi.    Se on tehtävämme Lissabonissa – nostaa liittoutumamme uuteen kukoistukseen ja varmistaa turvallisuutemme ja vaurautemme tulevina vuosikymmeninä.  

Kirjoitus on julkaistu aiemmin International Herald Tribunessa: http://global.nytimes.com/?iht

 

 Europe and America—Aligned for the Future

 

With this week’s NATO and U.S.-EU summits in Lisbon, I am proud to have visited Europe a half-dozen times as President.  This reflects an enduring truth of American foreign policy—our relationship with our European allies and partners is the cornerstone of our engagement with the world, and a catalyst for global cooperation.

With no other region does the United States have such a close alignment of values, interests, capabilities and goals.  With the largest economic relationship in the world, trans-Atlantic trade supports millions of jobs in the United States and Europe and forms a foundation of our efforts to sustain the global economic recovery. 

As an alliance of democratic nations, NATO ensures our collective defense and helps strengthen young democracies.  Europe and the United States are working together to prevent the spread of nuclear weapons, promote peace in the Middle East and confront climate change.  And as we have seen in the recent security alert in Europe and the thwarted plot to detonate explosives on trans-Atlantic cargo flights, we cooperate closely every day to prevent terrorist attacks and keep our citizens safe.

Put simply, we are each other’s closest partners.  Neither Europe nor the United States can confront the challenges of our time without each other.  These summits are thus an opportunity to deepen our cooperation even further and to ensure that NATO—the most successful alliance in human history—remains as relevant in this century as it was in the last.  That is why we have a comprehensive agenda at Lisbon.

 

First, on Afghanistan, we can align our efforts to transition to an Afghan lead, even as we sustain an enduring commitment to the Afghan people. 

Our NATO-led coalition in Afghanistan is comprised of 48 nations—including contributions from all 28 NATO allies and 40,000 troops from allied and partner countries, whose service and sacrifice we honor.  Our shared effort is essential to denying terrorists a safe-haven, just as it is necessary to improve the lives of the Afghan people.  With the arrival of additional coalition forces over the last two years, we finally have the strategy and resources to break the Taliban’s momentum, deprive insurgents of their strongholds, train more Afghan security forces, and assist the Afghan people.

In Lisbon, we will align our approach so that we can begin a transition to Afghan responsibility early next year, and adopt President Karzai’s goal of Afghan forces taking the lead for security across Afghanistan by the end of 2014.  And even as America’s transition and troop reductions will begin this July, NATO—like the United States—can forge a lasting partnership with Afghanistan to make it clear that as Afghans stand up and take the lead, they will not stand alone. 

As we move forward in Afghanistan, NATO will also transform itself in Lisbon with a new Strategic Concept that recognizes the capabilities and partners we need to meet the new threats of the 21st century.  This must begin by reaffirming the lifeblood of this Alliance—our Article 5 commitment that an attack on one is an attack on all. 

To ensure this commitment has meaning, we must strengthen the full range of capabilities that are needed to protect our people today and prepare for the missions of tomorrow.  Even as we modernize our conventional forces, we need to reform Alliance command structures to make them more effective and efficient, invest in the technologies that allow allied forces to deploy and operate together effectively, and develop new defenses against threats such as cyber attacks.

Another necessary Alliance capability is missile defense of NATO territory, which is needed to address the real and growing threat from ballistic missiles.  The Phased Adaptive Approach to European missile defense that I announced last year will provide a strong and effective defense of the territory and people of Europe and our deployed American forces.  Moreover, it forms the foundation of greater collaboration—with a role for all allies, protection for all allies, and an opportunity for cooperation with Russia, which is also threatened by ballistic missiles.

In addition, we can work to create the conditions for reductions in nuclear arsenals and move toward the vision I outlined in Prague last year—a world without nuclear weapons.  Yet so long as these weapons exist, NATO should remain a nuclear alliance, and I’ve made it clear that the United States will maintain a safe, secure and effective nuclear arsenal to deter any adversary and guarantee the defense of our allies.

 

Finally, at Lisbon we can continue to forge the partnerships beyond NATO that help make our alliance a pillar of global security.  We must keep the door open to European democracies that meet the standards of NATO membership.  We must deepen cooperation with organizations that complement NATO strengths, such as the EU, the United Nations and the Organization for Security and Cooperation in Europe.  And with the attendance of President Dmitri Medvedev at the NATO-Russia Council summit, we can resume practical cooperation between NATO and Russia that benefits both.

For just as the United States and Russia have reset our relationship, so too can NATO and Russia.  In Lisbon we can make it clear that NATO sees Russia as a partner, not an adversary.  We can deepen our cooperation on Afghanistan, counternarcotics and 21st century security challenges—from the spread of nuclear weapons to the spread of violent extremism.  And by moving ahead with cooperation on missile defense, we can turn a source of past tension into a source of cooperation against a shared threat. 

For more than six decades, Europeans and Americans have stood shoulder to shoulder because our work together advances our interests and protects the freedoms we cherish as democratic societies.  As the world has changed, so too has our Alliance, and we are stronger, safer and more prosperous as a result. That is our task in Lisbon—to revitalize our Alliance once more and ensure our security and prosperity for decades to come.

This article is published previously on International Herald Tribune: http://global.nytimes.com/?iht

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (66 kommenttia)

Markus Lehtipuu

Missä on Barryn syntymätodistus? Onko hän syntynyt Keniassa?

Onko Barry Soetoro Indonesian kansalainen?

Onko hänen uskontonsa islam?

Miksi näihin kysymyksiin ei saada todistettavia vastauksia?

Käyttäjän 98765sp kuva
Simo Perttula

Onnittelin Uutta Suomea jo toisaalla tässä lehdessä. Hänen sanomansa on suoraan maailman huipulta. Nato on rauhanjärjestö ollut aina. Ja siihen täysjäseneksi menkäämme! Obama maansa ensimmäinen tumma presidentti on puhunut.

Käyttäjän KuinkaKarlMarxTavataan kuva
Seppo Oikkonen

Bushin aloittaessa oma Paavo Lipposemme teki hyvin surullisia seurauksia saaneen liehittelymatkansa Valkoiseen taloon. Kansalaiset saivat seurata tv-uutisista kuvaa talon rappusilta ja kuulla massiivisen pääministerin hörähtelyjä, kättelyä ja täysin käsittämätöntä lausuntoa: "Suomen kansa tukee politiikkaanne."

Samaan aikaan tehdyt mielipidemittaukset kertoivat että kahdeksan kymmenestä suomalaisesta vastusti USA:n aikeita hyökätä Irakiin.

Lipposen ajama Nato-agenda koki takaiskun ja itse asiassa sortui hänen omaan täydelliseen arvostelukyvyttömyyteensä. Hän toimi parhaana mahdollisena Nato-vastaisena mainoksena.

Hän kytki ihmisten mielissä Naton Bushiin ja USA:n ulko- eli sotapolitiikkaan, ja kun Lipponen toi Valkoisesta talosta neuvottelutuloksena lupauksen, että Suomelle Naton ovet ovat aina "wide open", jokainen ajatteleva kansalainen tulkitsi sanoman lähinnä niin, että Bush on Naton portsari.

Senjälkeen mm. Nato-kannattaja Sauli Niinistö on yritttänyt lievittää käsitystä Bush-Natosta maalailemalla mielikuvia "eurooppalaisemmasta Natosta".

Barack Obama palauttaa nyt kaapin paikalleen. Lausunnollaan vahvistaa kaikkien Nato-vastustajien pelot siitä kenen asiaa Nato lopulta ajaa ja kuka on liiton ainoa todellinen portsari.

Käyttäjän TuomoKokko kuva
Tuomo Kokko

"Lausunnollaan vahvistaa kaikkien Nato-vastustajien pelot siitä kenen asiaa Nato lopulta ajaa..."

Siis Nato ajaa jonkun asiaa. Nato-vastustajat pelkäävät tätä asian ajamista. US-kirjoituksessaan Obama vahvistaa, että on syytäkin pelätä.

Jos Seppo Oikkonen itse ei halua kertoa tai ei kykene kertomaan mitä tuo tarkoitti, voisiko joku muu tehdä sen? Minusta ei siihen ole.

Käyttäjän KuinkaKarlMarxTavataan kuva
Seppo Oikkonen

Niin. Luin aikoinaan Bushin hallinnon laatiman "Kansallisen turvallisuuden strategia" -ohjelmapaperin, joka julkistettiin joitakin aikoja ennen Paavo Lipposen pannukakkuvierailua, ja jossa USA mm. otti itselleen oikeuden suorittaa "ennaltaehkäiseviä iskuja" kohteisiin, joiden se kokee olevan itselleen turvallisuusuhka.

Ohjelmapaperi pyyhki peetä YK:n peruskirjalla ja kansainvälisellä oikeudella, ja oli noina kuukausina varmasti yksi puhutuimmista papereista kautta maailman. Siinä määriteltiin myös USA:n yleinen toimintalinja niin, että se yrittää ensin toimia yhdessä YK:n kanssa, mutta ellei siinä onnistu, toimii yksin ja "samanmielisten valtioiden koalition" kanssa.

Käsite "koalitio" oli siis paperissa hyvin yksiselitteisesti määritelty. Se oli vaihtoehto, joka tulisi kysymykseen vain ja nimenomaan siinä tapauksessa, etteivät USA ja YK pääsisi yhteisymmärrykseen. Niinpä oli melkoinen järkytys, että tästä yksiselitteisestä käsitemäärittelystä huolimatta Lipponen päästi Bushin kiittämään "Suomen hallitusta koalitioon liittymisestä".

Asiaa ei toistaiseksi ole Suomessa kaikesta pintakohusta huolimatta kunnolla käsitelty, enkä mene sanomaan, mikä olisi käsittelyn oikea paikka. Esimerkiksi Pekka Ervastin Irakgate-kirja sivuuttaa tiedot tyylikkäästi.

Mutta Natosta ko. ohjelmapaperissa puhuttiin myös. Jos alleviivasi jokaisen kohdan, ja katsoi sitten yleisvaikutelman siitä mitä Nato USA:lle merkitsi, vaikutelma oli tyrmistyttävä. Nato nähdään siellä todellakin vain USA:n oman, sangen kyseenalaisen maailmanvalloituspolitiikan käyttökelpoisena käsikassarana.

M-T Heikka

Kappas, piti pari kertaa räpshäyttää silimiä, että kukas se tämä meän uusi blokisti onkhaan.

Mie olen kuullu huhuja, että sie olet muutenki vähän Suomesta kiinostunu. Olekkos sie koskhaan kuullu Peräpohjolasta. Mie voisin tulla visiteeraamhaan sinne Valkoshentalhoon ja kertoa sulle enämpi. Meiltä päin on lähetty paljon sinne Amerikhaanki. Yks naapurinmieski oli meinanu lähteä, mutta soli nähny semmosen unen, että laiva uppoaa, eikä sollu sitten lähtenykhään. Soli se Titanikki.

Minunki mummo oli made in USA. Kyllä mie sen muistan, vaikka en tietenkhään mie itte sitä Emmaa muista, ko se kuoli jo ennen sotia. Mie muistan kyllä sen, että soli amerikkalainen. Mie olen kuitenki Made in Peräpohjola.

Sen verta meilon aina oltu amerikkalaisia, että BONANZAn hengessä on elelty. Soli isänki mieliohjelma tv:ssä. Eikä met olla teitä koskhaan niin haukuttu ko muut sosialistit ja suomalaiset. Met yritämä ymmärtää. Veri soon vettä sakeampaa sen verran kuitenki. Velipoikaki se tunnutsti olevasa NATO-mielinen, pikkutuiskheessaan. Sano, että olema met enämpi amerikkalaisia ko venäläisiä mielelthään ja kultturillisesti. No, soon taihvaan tosi seki asia.

http://www.youtube.com/watch?v=kA-PdP4k4Xw

Monta sottaahan tässä on menny, puolin ja toisin.

Mie ymmärän sen, että NATO solis tavalhaan hyäki, MUTTA ko meilon semmosia pörröjä meän etuskunnassaki, että net oova luopumassa hetivarsin Peräpohjolan puolistuksesta, ko eivä net meistä välitä tuon taihvaallista. Helsinki ja Tallinna oova vain heile tärkeitä, ko net itte asuva sielä kaukana etelässä. NATO vain sopis heile, mutta meän omat miehet häätyis heän lokiikan mukhaan riisua asheista.

Olipa mukava ko sai porista Ameriikan resitentile. Vaikka emmie tiä luekko sie tätä, saati ymmärät. Eivä taia ees kääntäjät osata meän vanhaa kaihnuulaista kieltä. Voisin mie sulle skriihvauttaa englanniksiki, mutta son mulle vaikeampaa, ja saattas joku kirjotusavirhekki tulla teksthiin.

Sano terhveisiä tutuile!

http://www.youtube.com/watch?v=7oVzHm_S0-A

LOVE
Merja

Käyttäjän TuomoKokko kuva
Tuomo Kokko

Olipa yllätys nähdä kirjoituksenne tällä areenalla, herra Presidentti! Väheksymättä Reijo Tossavaisen tai Päivi Lipposen blogeja voi huoletta väittää puheenvuoro-palstan tason kohonneen juuri merkittävästi.

Luin mielipiteenne tarkasti, varsinkin viholliskuvia hakien. Löysin (Afganistanin osalta) terroristit, talibanit ja kapinalliset, sekä (maailmanlaajuisesti) tietoverkkohyökkäykset, ydinaseiden leviämisen, väkivaltaiset ääriliikkeet ja huumebisneksen. Aikamoinen setti ongelmia, varsinkin kun osa niistä on erittäin abstrakteja ja tavalliselle kansalaiselle näkymättömiä. Toisaalta ne kaikki kuulostavat vaarallisilta, ja esimerkiksi Suomella on niiden suhteen paljon menetettävää.

Otitte, sekä Yhdysvaltain presidenttinä että Naton puolesta, hyvin sopuisan kannan suhteessa Venäjään. Ajatus Venäjästä ja Natosta saman ohjussateenvarjon alla on herkullinen mauste suomalaiseen Natosta käytävään "keskusteluun", joka useimmiten tarpoo jossain inttämisen ja huutokilpailun hyllyvässä välimaastossa. Voin kuvitella monien naamojen Suomessa venähtävän, jos Venäjä ja Nato konkreettisesti lähentyvät, ja ryhtyvät tekemään esimerkiksi puolustusteknistä yhteistyötä. Myönnän: yksi näistä naamoista katsoo minua aamuisin vessan peilistä.

Käyttäjän salvator kuva
Elo Kemppainen

Eläköön Obama...

Eläköön Amerikka!

Oletteko tulleet järkiinne? Lopetatteko sodat Irakissa ja Afganistanissa

ja muualla, missä päsmäröitte? Menettekö samaan pöytään "terroristienne"

kanssa sopimaan kiistanne? Annatteko maailmallemme tulevaisuuden? "Pallo"

on Teillä ystävät...

Käyttäjän Aristotellus kuva
Tomi Salonen

No äläs nyt mene asioiden edelle. Ensin myydään ohjuskilvet ja sitten mietitään minne lähdetään sotaretkelle tukemaan "demokratioiden" kehitystä.

Keinot ja retoriikka hukkuvat taitavasti tarkoituksen alle - susi lampaan vaatteissa...

US:lle onnittelut tästä silti!

Jouko Koskinen

Aivan turhaan isoisänne tapattivat itsensä Normandiassa. Ilman sitä koko Eurooppa olisi niin hyvässä turvassa Vovan ydinsateenvarjon alla - tosin leipäjonoon olisi pitkä uintimatka.

Kiitos nyt kuitenkin.

J. Gagarin

Terve Barack!

Kiva kun vaivaudut kirjoittelemaan US:n blogille!

Juhani Putkinen

Hyvä tapa saada merkittävä artikkeli luettavaksi suomeksi.

Hyvä US!

Käyttäjän pekkalampelto kuva
Pekka Lampelto

Herra presidentti, aiotteko haastaa Siikalan, Tervon ja Laasasen luetuimpana Usari-blogistina?

Toivottavasti ette sorru jatkuvaan floodaamiseen. :)

Ilkka Luoma

Obama haluaa Euroopan yhteisrintamaansa, koska Kiinan kasvava merkitys yhdessä Venäjän kanssa muodostaa voiman johon USA ei yksin ylety ja kykene vastustamaan --- Suomi ei kuulu näihin vastavoimaliittoihin!
...

Suomi on idän ja lännen vedenjakajalla
11.01.2009 - 20:56
Cc: presidentti@tpk.fi ; olli.nepponen@eduskunta.fi ; juha.korkeaoja@eduskunta.fi ; hannes.manninen@eduskunta.fi ; jyri.hakamies@defmin.fi ; juhani.kaskeala@mil.fi ; panu.poutvaara@helsinki.fi
Sent: Monday, October 06, 2008 4:15 PM
Subject: KANSALAISMIELIPIDE - Suomen paras turva on oma ja riittävän kyvykäs armeija

Suomi on idän ja lännen vedenjakajalla - historiamme ei ole rinnasteinen Keski-Eurooppaan ja vanhoihin Nato-maihin
(HS:ssa 5.10.2008 kansantaloustieteen prof. Panu Poutvaara [Hgin yliopisto] kirjoittaa asevelvollisuuden olevan kalliimpaa kuin palkka-armeija)

[ ... Suomessa nuoriso hakee uutta linjaansa hukassa ja vähemmän hukassa - kahtiajako on vedenjakajahallituksemme aikana kasvanut entisestään. Varusmiespalvelus on tärkeä osa miehistymistä - tuvissa on ennenkin riehuttu, mutta ongelmat on hoidettu ovien sisäpuolella ja palautuma siviiliin on ollut hiljaisempaa ... ]

Suomeen rantautuva pankkikriisi ja kulutusähkyyn väsähtäminen eivät saa viedä määrärahoja huomisen mahdollisuuksilta. Varusmiespalvelus riittävällä ja yksilön huomioitsevalla koulutuksella on keino tehdä eksyneistä pojista vastuun ymmärtäviä miehiä. Nuoret naiset pienenä vähemmistönä selvinnevät paremmin palveluksesta - naisten määrää pitäisi kannustaa suuremmaksi.

Palkka-armeija on kuin työ, jota tehdään "8:sta 16:sta" - se on ammattimaisuutta, jossa työehtosopimus, ylityölisät ja lomallekarkaamisrahat ratkaisevat. Maanpuolustus on taas tahdon asia, jossa ratkaistaan kohtalo -- ja taistelutahto on suoraan verrannollinen yhteishenkeen ja ryhmäkuuluvuuteen. Viimeisellä rintamalla ei kysellä yli- tai raskaantyönkorvauksien perään - vaan toveruus ja oma koti ratkaisevat.

USA:lla on ehkä tunnetuin palkka-armeija. Palkollisia voidaan rahan voimin määrätä vaikkapa Irakiin. Suomalainen ei sinne olisi mennyt suin surminkaan - omassakin on puolustamista, ainakin henkisesti. Suomessa armeija on ratkaisu huolehtimaan oman maan turvallisuudesta, eikä suuntautumisesta vieraiden asioihin sotkeutumiseen.

Suomi rakentaa parhaan brändinsä kyvykkäästä armeijasta, joka perustuu pohjiltaan asevelvollisuuteen, maanpuolustushenkeen ja haluun vapaaehtoisesti osallistua YK-tehtäviin - pääsihteerin niin pyytäessä. Ei ole häpeä pitää yllä yhtä suhteellisesti Euroopan suurinta reserviläisjoukkoa - olkoot heitä vaikka 500.000 - se onkin merkki kenelle tahansa, että tuohon maahan hyökkääminen on liian kallista.

Suomi voi nostaa määrärahoja yleiseen asevelvollisuuteen ja palvelusaikoja on lisättävä sen mukaan millaista yleistä henkeä tai hengettömyyttä nuorisomme esittää. Armeija on myös "kasvatuslaitos", jossa riittävän yksilöllisellä koulutuksella huolehditaan varusmiehistä - kannustaen heitä yhteisöllisyyteen, terveeseen kilpailuhenkeen ja tahtoon olla suomalainen omassa maassansa. Aiemmin monet äidit totesivat, että pojastahan tuli mies.

Palkka-armeija on esiaste pakkoliittoon Naton kanssa. Palkka-armeijalaiset valmistelevat pieneen miesmäärään vedoten lisävahvistuksen saantia Natosta. Kohta joku Nato-kiihkoilija hoksaa kysyä, kuinka paljon Hornet rynnäköintivarustus ohjuksineen maksaisi, jos liittyisimme Natoon. Alennuskuponki lienee olemassa - tietääkö puolustusministeri Häkämies alennuksen suuruuden?

Varusmiespalvelus on osa suomalaista, varsinkin nuorien miesten yhteiskuntaa. Edelleen 80% ikäluokista koulutetaan, tosin huonompi kuntoisina kuin koskaan. Tämän vuoksi palvelusaikaa on lisättävä, jotta saamme aktiivisempia, osallistuvampia ja yhteisöllisyyteen paremmin mukautuneita kansalaisia armeijan jälkeisiin tehtäviin. Nuorisotyöttömyyttäkin heti peruskoulutuksen jälkeen on jo liiaksi. Suomi elää kansalaisistaan, ja valtiovallalla on velvollisuus huolehtia tulevista veronmaksajistaan.

Väestömme pienenee, siispä on lisättävä aktiivisuutta varusmiespalvelukseen tulevien joukkoon. Esimerkkinä Israel on vahva maa, koska siellä on pääsääntöisesti halu ja kyky osallistua itsestään selvään ja pitkään varusmiespalvelukseen. Palvelusaika voi sisältää muutakin koulutusta kuin puhdasta tappamisen filosofiaa - kriisienhallinta yms. voisi sisältyä koulutukseen, kunkin koulutettavan suuntaumishalun mukaisesti.

Suomi on toden tullen vahva vain omiensa kanssa. Vahvuus saavutetaan motivoinnilla, koulutuksella ja huolehdinnalla - myös armeijassa - ja rahan puute ei saa vaivata tärkeintä osa-aluetta - turvallisuuttaamme mitä tahansa ulkoista uhkaa kohtaan. Puolustusvoimat voivat tarpeensa mukaan myös kouluttaa tarvitsemiaan erikoisjoukkoja erityisvälinein.

Asevelvollisuus ei ole kansantaloudellinen rasite, se on pikemminkin mahdollisuus rakentaa yhteisöllisempää Suomea, saaden samalla kertaa kansalaisille tunteen, että heidän turvallisuudestaan huolehditaan. Kansakunnalla on muitakin arvoja kuin markkinatalousraha. Arvoista suurin, tunne omasta maasta ja sen huolehdinnasta, pitää nostaa kansallisten arvojen joukkoon.

Suomella on länsimaalaisittain pieni puolustusbudjetti ja silti omaamme suuren koulutetun reservin harvaan asuttuun ja pinta-alaltaan suureen maahamme. Kaikki neliöt pitää voida huolehtia, kuten kaikki nuoret, jotka huomenna maksavat suurenevan "eläkelaisarmeijamme" hyvinvoinnin.

Kansa tukee sotilaallista liittoutumattomuutta ja sen takuuna pitää olla riittävän voimakas ja kykenevä oma puolustustahto ajanmukaisin välinein.

Ilkka Luoma
...

Mielipidekirjoitukseen liittyvä kuvakansio ~
kuvia saa käyttää ylläolevan kirjoituksen yhteydessä - [Copyright by Ilkka Luoma 2007]

Kansio
(Suomalaiset veteraanit juhlivat Helsingin Senaatintorilla 2007 - kansalaisia oli heti aamusta runsaasti liikkeellä - suuri kansa on aina pitänyt veteraaneistaan ja nyt unohdamme surulliset vuodet 1945-1970 ---)
--- http://www.kuvaboxi.fi/julkinen/28fq2+ilkka-luoma-... ---

...

Käyttäjän pekkalampelto kuva
Pekka Lampelto

Ilkka Luoman ajatusejakulaatiot ovat hedelmöittäneet useita suomalaisia aivoja. Nyt toiveena on hedelmöittää Amerikan presidentin aivot.

Ilkalla on memeettistä valtaa!

Pertti Väänänen

Suomen pitäisi ehdottomasti ottaa Obaman tarjous vastaan ja liittyä Natoon. Nato jäsenyydestä koituvat mahdolliset lisäkustannukset voitaisiin helposti kattaa supistamalla Suomen antamaa kehitysapua ja kansallisia maataloustukia.

On todella hienoa, että Usari antaa palstatilaa Obamalle. Toivoisin kuitenkin, että tasapuolisuuden nimissä Usari julkaisisi myös jonkin Putinin kirjoituksen.

Käyttäjän Aristotellus kuva
Tomi Salonen

No ei se toisi tasapuolisuutta keskusteluun mitenkään. Ja on heti vaikea keksiä kuka toisi. Venäjän ja USA:n intressit eivät nyt ole niin kauhean kaukana toisistaan kuitenkaan. Ja mikä on globaalin pääoman (ase-, energia-, lääke- ja elintarviketeollisuus) vastavoima? Sellaista ei ole kuin teoriassa.

Alexius Manfelt

Vielä kun me saisimme esim. Le Monde-lehden artikkeleita täänne Usarin palstoille, niin saisimme hivenen erilaisen läntisen näkemyksen. Ei niiden tarvitsisi olla edes tässä ja nyt ajankohtaisi, mutta kuitenkin tärkeitä ja mielenkiintoisia. Eiväthän ne yleensä mitään pikauutisia ole, mutta analyysissään ne voittavat monet muut!

Käyttäjän pekkalampelto kuva
Pekka Lampelto

Ei natoon, ennen kuin nähdään miten länsimainen rahajärjestelmä tasaantuu. Laiva saattaa olla uppoamassa.

Saattaa olla nimittäin, että on fiksumpaa 2-5 vuoden päästä olla puolueeton tai liittoutua Venäjän federaation kanssa.

Käyttäjän simomakela kuva
Simo Mäkelä

Vastaakohan Obama kommentteihin. Jos kyllä, niin sitten onnittelen Uutta Suomea.

Ja jos Obama vastaa, älä Pekka S. ala heti riitelemään hänen kanssaan.

Käyttäjän pekkalampelto kuva
Pekka Lampelto

Luulisin tämän kirjoituksen julkaistaneen 100-200 verkkolehdessä eli tuskin vastailee mihinkään.

Tommi Salenius

En tiennytkään että Obama osaa suomea.

Käyttäjän TuomoKokko kuva
Tuomo Kokko

Hyvä. Olisi todellakin ollut reilua kertoa lukijoille, kuka on tehnyt käännöksen. Vieläkin ehtii, US-toimitus!

Tommi Salenius

En tiennytkään että Obama osaa suomea.

Käyttäjän markkuhuusko kuva
Markku Huusko

Käännöksen on tehnyt Yhdysvaltain Helsingin-suurlähetystö, kuten täällä uutisjutussakin on jo kerrottu:

http://www.uusisuomi.fi/ulkomaat/106517-barack-oba...

Ja kiitos Usarille tulleista onnitteluista tämän merkittävän Puheenvuoro-kirjoituksen johdosta. Pientä ylpeyttä tunnemme itsekin asiasta. Emme kuitenkaan ylpisty :)

Käyttäjän TuomoKokko kuva
Tuomo Kokko

Okei, tyydytään tuohon - kiitos! Onhan se aivan erityinen fiilis, kun tavallisen marraskuun tavallisena aamuna itsellään USA:n presidentillä onkin yhtäkkiä asiaa juuri meille. Maanantaina voi työpaikan kahvitauolla lausahtaa sivumennen, että Barry tossa viikonloppuna heitti kirjeellä ja pikkusen perusteli politiikkaansa...

Käyttäjän pekkalampelto kuva
Pekka Lampelto

Kuka valitsi Uuden Suomen? Herald Tribune?

Tomm (nimimerkki)

"Emme kuitenkaan ylpisty :)"

Syytä ei olekaan ylpistymiseen. Yleensä bloggaajilla on vähän henkilökohtaisempi suhde tässä blogissa käytävään keskusteluun, jopa Soinilla. Yhdysvaltain Helsingin-suurlähetystö on keksinyt koomisen tavan saada Obaman sanoille näkyvyyttä Suomessa.

Jos tuota juttua olisi tavalliseen tapaan levitelty lehtiin lehdistötiedotteena, olisitteko julkaisseet sen sellaisenaan?

Eikö ole erikoista, että vieraan valtion presidentti pyrkii vaikuttamaan poliittisesti suoraan toisen maan kansaan? Alkaakohan Medvedev myös pitämään blogia Uudessa Suomessa?

Ari Suhonen

Kalifornian yliopiston journalistiikan professori Mark Danner kirjoitti seuraavalla tavalla George W. Bushin puheesta, jonka tämä piti kolme päivää ennen uudelleenvalintaansa:

”...Tosiasioilla ei ole mitään merkitystä...sillä presidentti tarjosi niiden sijasta maailmankuvaa, joka oli niin täydellinen, looginen, kattava ja sellaisena niin aukottomasti varmistettu, että reaalimaailman faktat eivät päässeet tunkeutumaan siihen.”

(Ote Arno Gruenin kirjasta ”Tahdon maailman ilman sotaa”)

Obaman kirjoituksessa on jotakin samaa, eli ei kun silmät kiinni ja äänestämään..

Käyttäjän 98765sp kuva
Simo Perttula

Vapaan maailman johtajan sanat on otettava vakavasti. Ne otti ainakin Suomen valtiovarainministeri.
Hienoa, että Obama ja Katainen ovat samalla linjalla!

Pertti Väänänen

Kuka muuten on tämä Katainen?

Käyttäjän etelavuori kuva
christian söderberg

NATO:n uuden strategian mukaan sen jäsenmaat sitoutuvat puolustamaan hyökkäyksen kohteeksi joutuvaa jäsenmaata

Nato hyväksyi ohjuspuolustuksen Eurooppaan

http://yle.fi/uutiset/ulkomaat/2010/11/nato_hyvaks...

”..uuden strategian mukaan Naton jäsenmaat sitoutuvat puolustamaan hyökkäyksen kohteeksi joutuvaa jäsenmaata.

Uusi strategia hyväksyttiin Naton 28 jäsenmaan huippukokouksessa Lissabonissa Portugalissa. Naton pääsihteeri Anders Fogh Rasmussen ei vielä perjantai-illan tiedotustilaisuudessa kertonut kovin yksityiskohtaisia tietoja uudesta strategiasta.

-Tämä on historiallinen hetki. Nato on vertaansa vailla oleva rauhan, turvallisuuden ja yhteisten arvojen yhteisö, mutta maailma on muuttumassa, Rasmussen totesi.”

-
-
-

Suomi NATO:on = Suomi mukaan Jenkkien sotiin

Jouko Koskinen

Suomi NATO:on = Suomi mukaan Jenkkien sotiin??
Ei sentään - kyllä Suomi hoitelee nämä omin voimin:
Aiman al-Zawahri Khalid al-Mihdhar Satam al-Suqami Ali Abdul Aziz Ali Mohammed Atef Mohammed Atta Ahmed Said Khadr Khalid Sheikh Mohammed Mohammad Sidique Khan Osama bin Laden Zacarias Moussaoui Mustafa Abu al-Yazid Richard Reid Abu Mus’ab al-Zarqawi -

Miehiä kaikki - Jutta Urpilainen rakastaa jokaisen erikseen ja koko porukan lempeiksi rakkauden kerjäläisiksi.

Käyttäjän etelavuori kuva
christian söderberg

..ai niin ..oliko herra presidentti tietoinen

World Trade Center raunioista on löydetty jäämiä nano-termiitti komposiitista joka viittaa purkuräjähteiden käyttöön. WTC rakennukset räjäytettiin.

Uusi tutkimus: WTC:n raunioista löytynyt räjähdemateriaalia
http://www.infosota.fi/2009/04/10/uusi-tutkimus-wt...

WTC rauniopölystä löytyi suuria määriä mikropisaroitunutta rautaa, joka on termiitti-reaktion palamistuote, sekä vielä reagoimattomia lastuja tuosta nano-termiitistä.
Nämä nano-termiitti lastut/palaset ovat monikerroksisia, useimmissa lastussa näkyy punainen ja harmaa kerros, mutta joissain lastuissa kerroksia on useampia, joka viittaisi ’sol-gel nano-termiitin’ laminaatti-rakennustekniikkaan.

Tässä patentti tuollaisesta nano-termiitti laminaatista, jossa monen ohueen kerrokseen voidaan asentaa haluttuja materiaaleja, joilla säädellä komposiitin toiminta kykyä.

Metal nanolaminate composite
United States Patent 5912069
http://www.freepatentsonline.com/5912069.html
=
=
9/11: World Trade Center kaksoistornit sortuivat liki vapaapudotus nopeutta:
http://maailmanjarjestys.blogspot.com/2010/09/911-...
=
=
9/11: World Trade Center rauniot ja viikkoja sulana pysynyt metalli
http://maailmanjarjestys.blogspot.com/2010/09/911-...
=
=
9/11: Romahtaneet World Trade Center tornitalot ..Rakennus 7:
http://maailmanjarjestys.blogspot.com/2010/09/911-...

Harri Räsänen

Milloin, herra Presidentti, käskette Israelia pakkaamaan kamansa länsirannalta?
On jo aika saada rauha tälle alueelle ja Yhdysvalloilla on valta ja voima se tehdä kuten itse hyvin tiedätte.

Janne G Pirinen

Barack. Eikös se ollut puhe että minä hoidan usarin ja sinä kirjoittelet hommafoorumiin?

tourette '

On se kumma kun ei bloggaaja vaivaudu edes vastaamaan kommentteihin.

Veli Hyvönen

Täähän on huippu! :) Itsekin äänestin Barackia.

José Arango Arámbula

Barackin isoisä auttoi Meksikkolaisia rajanylityksessä ja oli osaltaan luomassa vapaata markkinataloutta jota suomessa kutsutaan harmaaksi taloudeksi.

Tomm (nimimerkki)

"Uusi Suomi julkaisee yksinoikeudella Suomessa presidentti Barack Obaman kirjoittaman artikkelin."

Vai että oikein yksinoikeudella! :) Heti julkaisuvapaa.

The White House

Office of the Press Secretary
For Immediate Release
November 19, 2010

http://m.whitehouse.gov/the-press-office/2010/11/1...

Käyttäjän kunniatohtori kuva
Arto Heikinaro

Obaman mediaporukka on oivaltanut suosittujen paikallisten blokien merkityksen. Nerokasta. Mutta ikävä hieman himmentää tätä juhlahumua, sillä tämä juttu löytyy useista muistakin blokeista.

Joka tapauksessa tämä US:n bloki, jossa kirjoitellaan omilla nimillä on tällä hetkellä mielestäni Suomen ylivoimaisesti paras blogiforum, jossa kirjoitellaan perusteltuja juttuja eri asioista. Ja olipa kirjoituksista mitä mieltä tahansa, niin kirjoituksissa on aina syvyyttä ja perustelua asiaa, niinkuin kommenteissakin.

Käyttäjän mirjaleenaisoaho kuva
Mirjaleena Isoaho

Obama voisi kohteliaimmin järjestää Malalai Joyan Afganistanin presidentiksi ja palauttaa Afganistanin kansallé Afganistanin luonnonvarat. Kiitos.

Jouko Piho

Arto Heikinaro kirjoitti: "Joka tapauksessa tämä US:n bloki, jossa kirjoitellaan omilla nimillä on tällä hetkellä mielestäni Suomen ylivoimaisesti paras blogiforum, jossa kirjoitellaan perusteltuja juttuja eri asioista."

Pitää paikkansa.
Onnittelut Uudelle Suomelle ja Markku Huuskolle!

Jouko Piho

Pekka Siikala kirjoitti: "Obama on epäilemättä vilpitön."
Jos sinä et epäile, niin minä epäilen Obaman vilpittömyyttä.
Obama puhuu ja kirjoittaa vain sitä, mitä hänen käsketään puhua ja kirjoittaa. Obama on sätkynukke.
Eli Obama kirjoittaa vilpittömästi sitä, mitä hänen käskijänsä haluavat, ne jotka nostivat hänet valtaan.
Obama ei siis ole itsenäinen tahtoja eikä riippumaton poliittinen toimija.
Viimeksi USAssa sellainen itsenäinen toimija oli John F. Kennedy.
Kennedy ammuttiin maailmaa hallitsevan rahaeliitin toimesta, jota Kennedyn itsenäiset finanssiratkaisut ärsyttivät.
Yhdysvaltain presidentit eivät siis puhu omalla äänellään. He vain toistavat heidän yläpuolellaan olevan valtaeliitin tahtoa ja politiikkaa.

Käyttäjän TuomoKokko kuva
Tuomo Kokko

Yleensä en vaivaudu kommentoimaan täysin todistamattomia salaliitto-höpinöitä, mutta Jouko Pihon provokaatio puree näköjään minuunkin.

"... ne jotka nostivat hänet valtaan."

Muistutan, että Barack Obama voitti presidentinvaalit, joissa hänet nosti valtaan äänestäjien enemmistö. Olisiko "valtaeliitin" voinut kuvitellakaan valitsevan USA:n presidentiksi kenialaistaustaista humaania juristia, jonka ristimänimi on Barack Hussein, ja joka keräsi kampanjarahansa viitosen seteleinä suoraan kansalaisilta?

Jouko Piho

Ei kukaan toinen kirjoita Obaman nimellä, vaan Obama (ja hänen taustakirjoittajansa) toistaa marionettimaisesti sitä, mitä hänen oletetaankin sanovan. Jos Obama ei sanoisi sitä, mitä maailman varjohallitus tahtoo hänen sanovan, Obama siirrettäisiin pois asemastaan alta aikayksikön.
Obama tietää tämän eikä pullikoi vastaan, vaan puhuu tyhjiä kliseisiä fraaseja, joita hänen tahdotaan sanovan.
Säälittävä tapaus, paitsi että ei ole säälittävä, kun on itse antautunut maailman raharikkaiden nöyräksi juoksupojaksi.

Käyttäjän pekkaopollanen kuva
Pekka Olavi Pöllänen

Niin, minun on ikävä suorapuheista George Herbert Walker Bush ia ja just sen takia kun hän, kuten Dick Cheney kin, oli hallitus. Ja kaiken minkä teki, teki itsensä, sukunsa ja konservatiivisen USAn eteen ja jaksoi aina toistaa, että USA johtaa ja tulee aina johtamaan maailmaa. Ja junaili itsensä % sisään.

Jouko Piho

Jooel Jaakkola

Jos et tiedä, vaan ihmettelet huuli pyöreänä "What The Fuck?!" (Mistä vitussa on kysymys?), niin ehdotan, että hankit monipuolisesti tietoa etkä luota vain valtavirtamedioihin, jotka eivät kerro kaikkea, koska ne ovat maailman valtaeliitin hallinnassa. Esim. Helsingin Sanomat ei ole itsenäinen suomalainen lehti, vaan maailman rahaeliitin tahtoa ( esim. sensuurikäytännössä ja uutisten valinnassa) noudattava alamainen orjalehti.

Kun kysyt noin, olet selvästikin tietämätön siitä, mitä maailmassa oikeasti tapahtuu.

Maailmassa on tapahtumassa suuren luokan kusetus niin, että kusetetut eivät tiedä kusettamisestaan yhtään mitään, vaan huutavat vain hurraata ja hallelujaa, koska heidät on manipuloitu tekemään niin maailman yhdenmukaisen mediapropagandan tahdon mukaan.

Suomalaiset ovat itsepäistä ja itsenäistä kansaa.
Minä luotan siihen, että tästä härkäpäisestä kansasta nousee tarpeeksi protestiääniä sanomaan: "Tämä riittää. Ei yhtään enempää."

Timo Peuranen

"Eurooppa ja Amerikka — Yhdessä kohti tulevaisuutta"

Joo, tulevaisuus ainakin tulee väkisin. Mitään hyvää en näe tässä, kun ottaa huomioon kummankin "koalition" visiot ellei mikään muutu. Obama on ollut pettymys. Toki parempi vaihtoehto silti kuin George Bush.

M-T Heikka

Valitettavasti olen taipuvainen jakamaan Jouko Pihon käsitykset siitä, että tämä erittäin viehättävä presidentti Obama on vain Maailmanhallituksen puuhamiehiä. Susi lammasten vaatteissa :(.

Tämä maailma on mennyt sellaiseksi, että on vaikea eää hahmottaa, ken on hyviläinen ja ken pahilainen.

Toista se oli James Bondin aikoina. :)

Sakari Behm

Jesse James ja Billy the Kid asialla. Heille riittää kun ruuti käryää riittävästi.

Sakari Behm

Minun mielestäni kaikkien joukkojen tulisi vetäytyä pois Afganistanista mitä pikemmin sitä parempi. Jos he haluavat sotia keskenään, niin heitelköön kivillä toisiaan. Muuten asian voi nähdä valloittajien omaksi nukkehallitukseksi.

Käyttäjän pekkaopollanen kuva
Pekka Olavi Pöllänen

Juu juu, kyllä Obama tulee saamaan kuitenkin jotain aikaiseksi maailman politiikassaan, eihän finanssipiirit muuten olleet hänelle suosiollisempia kuin McCain ille. Tämä oli suora N. Chomsky siteeraus.

Käyttäjän mikkohalonen kuva
Mikko J. Halonen

Muutoksia vastustetaan aina, eikä kukaan niele heti hyvääkään ideaa laajenevasta puolustusliitosta, ennen kuin pohtii sitä kunnolla, vasta sitten jos ja kun ajatus on joskus kypsä muutoksen, saattaa vähitellen ajan kanssa jopa hyväksyä ajatuksen.

No – on sitten poikkeuksiakin nopeista muutoksista, se missä James Bond brittiläisine tukijoukkoineen ei onnistunut, Mihail Gorbatšov yksin hävitti kommunismin melko nopeasti ja suhteellisen vähillä vaurioilla.

Suuri ongelma on jos NATOa pohditaan maailman laajuisesti, niin eri kansoilla on hyvin erilaisia kulttuureiden, uskontojen ja hallintokoneistojen muokkaamia ja aivopestyjä käsityksiä, jotka ei muutu kovin vähällä, mm. NATO-myönteiseksi.

Ajatus yhteisestä puolustusliitosta on hyvä, mutta liian mutkikas eri tavalla ajattelevien kansanryhmien hyväksymäksi, ainakaan kovin nopeasti, siksipä olisi edettävä asteittain, ensin mahdollisilla yhteisillä intresseillä, vaikkapa ensin terrorismin ja tietoverkkohyökkäyksien torjunnan kehittämiseksi, tosin niissäkin on erilaisia intressejä.

Vakoiluakin on kaikkialla maailmassa eri tasoilla ja intressit on jokaisella omansa, kuitenkaan kukaan itse ei halua tulla vakoilluksi.
NATO-johtoinen koalitio Afganistanissa on tosi hyvä alku, mahdollisesti myöhemmin pysyvämmälle järjestelmälle.

Terrorismin intressejä, mitä sitten ne ikinä onkaan, niin valitettavasti terrorismi vaan ehti ensin soluttautumaan mm. muutamiin uskontoihin, joiden siivellä valtavia ihmismääriä ja kokonaisia kansakuntia on ehditty aivopestä tekemään mitä hyvänsä terroritekoja uskonnon nimissä.

Uskonnot ovat aina olleet tehokkaita valtaa pitäviä koneistoja, joka tekee ja yhdistää samanmielisiä, ja samalla erottaa muusta maailmasta ”vääräuskoisena ja turmiollisena” jota ei millään ehdolla saa hyväksyä, uskonnot ovat maailmanhistorian suurimpia syitä sotiin.

Sitten on nuo vääristyneet kansallistunnot, jotka poikkeavat äärimmillään toisistaan, jotkut kansat jopa näkevät asiat niin, että ainoa oikea tapa hallita heitä itseään, on diktatuuri.

Käyttäjän tollopeloton kuva
Tollo Peloton

Herra presidentti on hyvä ja kertoo, että miksi USA:n armeijan on turvattava oopiumintuotantoa Afganistanissa ?

Käyttäjän jounisnellman kuva
Jouni Snellman

Oletko koskaan kuullut kysynnän ja tarjonnan laista?

Heli Hämäläinen

Thank you mr. President. As a citizen of a friendly partner country of Nato I am still surprised about your DADT policy (Don't Ask Don't Tell). There are many allied countries where soldiers serving while openly homosexual are respected and full members of tasked forces. I am looking forward to seeing the USA to join the free world. You cannot be free if there are people who are not free just because what they are. They are trained professionals and their contribution to their country is defamed. This makes me think, mr. President, do we share the same values?

Kiitos herra presidentti. Ystävällismielisen Naton kumppanuusmaan kansalaisena olen yhä yllättynyt teidän DADT ohjesäännöstänne (Älä kysy älä kerro). Monissa liittolaismaissa, palveluksessa olevat avoimesti homoseksuaaliset sotilaat ovat arvostettuja ja täysivaltaisia joukko-osastojen jäseniä. Odotan innolla näkeväni USA:n liittyvän vapaaseen maailmaan. Ei voi olla vapautta jos on ihmisiä, jotka eivät ole vapaita vain siksi että he ovat mitä ovat. He ovat koulutettuja ammattilaisia ja heidän panoksensa maalleen on häpäisty. Tämä saa minut ajattelemaan, herra presidentti, jaammeko samat arvot?

Aku Ankka

Kaikki viisas taitaa jo olla tullut sanotuksi, mutta todetaan nyt vielä sekä Obamalle että lukijoille, että Suomen paikka ei ole NATOssa.

Olisi ehdottomasti saatettava Suomen "pakkonatottajat" edesvastuuseen kansan edun vastaisen ulkopolitiikan pakkosyöttämisestä ja salakavalasta toteuttamisesta.

Muutaman mainitakseni:

Elisabeth Rehn, monin mitalein palkittu "vanhempi valtiomies", joka junaili Hornet-kaupat tietäen mainiosti, että ne koneet ostamalla Suomen ilmapuolustus yhdistyy NATOn kanssa, koska Hornetit lentävät NATOn satelliittien avulla.

Alexander Stubb, täysin käsittämättömistä syistä arvostettu "nuorempi valtiomies", joka on tehnyt kaikkensa pilatakseen suhteemme Venäjään, jotta kansa siitä pelästyisi ja haluaisi NATOon. - Ulkoministeri, joka on tiettävästi ollut tietoinen mm. lapsikaappauksen suunnittelusta ja antanut tukensa sille.

Käyttäjän jounisnellman kuva
Jouni Snellman
Jani Kuusela

"NATO – samoin kuin Yhdysvallat – voi solmia kestävän kumppanuussuhteen Afganistanin kanssa korostaen, että afganistanilaisten noustessa maansa turvallisuustilanteen johtoon heitä ei jätetä yksin."

Ei varmasti jätetä yksin. Kunhan Afghanistaniin ensiksi löydetään Strauss-Kahnin, Zoellickin ja muiden pankkiirien mielenmukainen hallitsijavalta. Tätä ennen maa kuitenkin joudutaan tuhoamaan raunioiksi etsittäessä "kapinallisia". Sen jälkeen sovitaan maailmanpankin kanssa lainoista ja lainaehdoista. Amerikkalaiset rakennusfirmat auttavat varmasti maan jälleenrakentamisessa. Afganistan ei siis tule jäämään yksin. Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) tulee valvomaan Afganistania hamaan maailman tappiin saakka.

Eihän meitä suomalaisiakaan jätetty sodan jälkeen yksin. IMF tarjosi auttavan kätensä. Olimmehan melko paskassa tilanteessa. Täysin syyttömänä sotaan meidät tuomittiin sotakorvauksiin. Sodan ja sotakorvausten vaikutuksesta yksityinen kulutus laski neljänneksen, investointien volyymi romahti puoleen ja vienti oli vuonna 1945 vajaa viidennes sotaa edeltäneestä.

Suomi oli ainoa maa maailmassa, joka suoritti sille määrätyt sotakorvaukset. Emme olisi selvinneet tästä ilman kansaivälistä valuuttarahastoa. Sotakorvaukset saatiin maksettua, mutta velka jäi. Toinen maailmansota tuli siis Suomelle hyvin kalliiksi, mutta pääasia ettemme jääneet yksin. Nyt meillä on ikuinen kaveri, velka: http://velkakello.fi/.

K Veikko

Kuuluuko Barack Obama siihen viiteryhmään, jonka seurassa tämä verkkariasuinen Uuden Suomen lukija ja kommentoija haluaa viettää nettiaikansa?

Pieta Leonardo

Hey mr. President, what You are thinking about the situation of Japan, and the situation about Libya and the other arab countries? I would like, naturally; ) to hear what You, mr. President think now the world bad, very very bad situation?

Toimituksen poiminnat